AASMA PE NAZAR AAE

AASMA PE NAZAR AAE

Aasma Pe Nazar Aaye Tera Jalaal Khuda
Aasma Pe Nazar Aaye Tera Jalaal Khuda
Aur Zameen Pe Tere Haatho Ka Hai Kamaal Khuda
Aasma Pe Nazar Aaye Tera Jalaal Khuda

Tera Kanoon Bhala Hai Jo Akal Deta Hai
Tera Kanoon Bhala Hai Jo Akal Deta Hai
Tera Kanoon Bhala Hai Jo Akal Deta Hai
Hukam Tera Hai Khara Jaan Kare Bahaal Khuda
Hukam Tera Hai Khara Jaan Kare Bahaal Khuda
Aasma Pe Nazar Aaye Tera Jalaal Khuda..

Ya Khuda Khauf Tera Paak Hai Sadha Ke Liye
Ya Khuda Khauf Tera Paak Hai Sadha Ke Liye
Roshni De Mere Dil Ko Tera Visaal Khuda
Roshni De Mere Dil Ko Tera Visaal Khuda
Aasma Pe Nazar Aaye Tera Jalaal Khuda..

Bachana Mujhko Gunah Se Tu Paak Rakhna Sadha
Bachana Mujhko Gunah Se Tu Paak Rakhna Sadha
Bachana Mujhko Gunah Se Tu Paak Rakhna Sadha
Mere Dil Ko Meri Baatein Mere Khayaal Khuda
Mere Dil Ko Meri Baatein Mere Khayaal Khuda
Aasma Pe Nazar Aaye Tera Jalaal Khuda..

Spread the love