BAR BAR BAHA LAHU YESHU KA

BAR BAR BAHA LAHU YESHU KA

BAR BAR BAHA LAHU YESHU KA
TERI SHIFA KE LIYE, MERI SHIFA KE LIYE
BEKARAAR BAHA LAHU YESHU KA
TERI SHIFA KE LIYE, MERI SHIFA KE LIYE

MATHAY SE TAPKA ZEHAIN AZAD HO
CHEHRE SE TAPKA ROOP ABAD HO, ROOP ABAD HO
DHAR DHAR BAHA LAHU YESHU KA
TERI SHIFA KE LIYE, MERI SHIFA KE LIYE

HATHON SE NIKLA BANHUN MAIN LENAY
PAERON SE NIKLA RASTA BANANAE RASTA BANANAE
TAR TAR BAHA LAHU YESHU KA
TERI SHIFA KE LIYE, MERI SHIFA KE LIYE

BHIGA LAHU SE SAR MUKTI DILAI
TORA BADAN KO KIMAT CHUKAI KIMAT CHUKAI
SUAY DAR BAHA LAHU YESHU KA
TERI SHIFA KE LIYE, MERI SHIFA KE LIYE

Spread the love