BHARPOOR JEEVAN TERE LIYE

BHARPOOR JEEVAN TERE LIYE

BHARPOOR JEEVAN TERE LIYE
YESHU LAYA HAI TERE LIYE
BHARPOOR JEEVAN TERE LIYE..

JEEVAN SE THAK KAR,HAI KYUN UDAAS
YESHU HAI DETA JEEVAN MEIN AAS
ANANT JEEVAN TERE LIYE
YESHU LAYA HAI…

KHALI HAI JEEVAN TERA,HAI BAIKRAAR
TARAS KHATA YESHU TUJH PAR ,KARTA HAI PYAAR
JHARNO SA JEEVAN TERE LIYE
YESHU LAYA HAI…

Spread the love