BHEJ ABAR ROOH KA

BHEJ ABAR ROOH KA

BHEJ ABAR ROOH KA BHEJ ABAR ROOH KA
CHAM CHAM MEE BARSA CHAM CHAM CHAM MEE BARSA

ROOH KI BATEE KI AGNI MEIN JHONK HUMEIN KHUDAYA

JAISE PIGAL KE SAAF HO CHANDI AISA KAR KHUDAYA

HUMKO BHI PIGLAA HUMKO BHI PIGLAA

CHAM CHAM MEE BARSA CHAM CHAM CHAM MEE BARSA

BHEJ ABAR ROOH KA…

SOOKHI BANJAR DILON KI DHARTI ROOH APNI SE SICHO
ROOH-E-PAAK KI BUNDAIN DALO BEEJ KALAM KA BEEJO
BEEJ KALAM KA BEEJO

HUMEIN KARDO HARA BHARA HUMEIN KARDO HARA BHARA
CHAM CHAM MEE BARSA CHAM CHAM CHAM MEE BARSA

BHEJ ABAR ROOH KA…

JAISAY FAUJ FARISHTUN KI NABIUN KE SANG RAKHTA THA
APNAY RUH KI TAQAT SAY UN NABIUN KO BHARTA THA
USS ROOH KA MAZA CHAKHA USS ROOH KA MAZA CHAKHA
CHAM CHAM MEE BARSA CHAM CHAM CHAM MEE BARSA

BHEJ ABAR ROOH KA…

Spread the love