DARO MAT CHUP CHAP

DARO MAT CHUP CHAP

Daro Mat Chup Chap Khade Raho
Khuda Ki Nazaat Ke Kaam Dekho …
Khuda Ki Nazaat Ke Kaam Dekho …
Chup Chap Tum Khade Raho

Poorvi Hawaye Jab Chalti Hai
Khusk Zameen Ho Jaati Hai..
Paaniyo Ka Dher Lag Jaata Hai
Unchi Deewar Ban Jaati Hai..
Daro Mat Chup Chap ..

Wohi Paani Jo Darata Tha
Aur Rasta Bhi Na Deta Tha..
Hukum-E-Khuda Se Wohi Paani
Bas Murda Ho Baitha Tha ..
Daro Mat Chup Chap ..

Khudawand Ki Sana Hum Gaenege
Naare Fateh Ke Lagange Yehru Ki Diwar Dhayege
Khudawand Jalaali Khudawand Khuda
Jagah Mere Chupne Ki Meri Panah
Khudawand Mera Sah-E-Bejang Hai
Khudawand Mera Zor Mera Khila ..
Daro Mat Chup Chap ..

Spread the love