DHANYA VACHAN

DHANYA VACHAN

Dhanya hain woh jo man ke deen hain
swarg ke raaj mein jayenge
Dhanya hain woh jo shok hain karte
shanti anand payenge suno dhanya vachan
suno dhanya vachan
suna dhanya vachan
hoga dhanya jeevan

dhanya hain woh namr jo honge
is prithvi ke adhikari
dharm ke bhuke aur pyason ki
Yeshu pyas bujhayenge
suno dhanya vachan
suno dhanya vachan
suna dhanya vachan
hoga dhanya jeevan

dhanya hain woh jo dayavaan hain
unpe ki jayegi daya
jinke shudh hain man
woh parmeshwar ke darshan payenge
suno dhanya vachan
suno dhanya vachan
Karo inka paalan
hoga dhanya jeevan

wo jo mel milap karayen
prabhu ke putra woh kehlayen
prabhu ke kaaran jayen satayen
swarg ka raaj woh payenge
suno dhanya vachan
suno dhanya vachan
suno dhanya vachan
suna dhanya vachan
Karo inka paalan
hoga dhanya jeevan

Spread the love