DO SWAMI KI SEWA

DO SWAMI KI SEWA

Do Swami ki sewa Kaise kar paoge
Do Swami ki sewa Kaise kar paoge
Do Swami ki sewa Kaise kar paoge
Duniya se gar mile rahoge
Duniya se gar mile rahoge
Mujko Kaise Paoge
Mujko Kaise Paoge
Mujko Kaise Paoge
Do Swami ki sewa Kaise kar paoge

Chauda hai Narak Ka Rasta
Chauda hai Narak Ka Rasta
Laakon Issme Jaate hain
Bahut Sankara Jeevan Marg
Bahut Sankara Jeevan Marg
Bas Thode hi Paate Hai
Bas Thode hi Paate Hai
Bas Thode hi Paate Hai
Tab Ye Tumko Chunna Hai
Abb ye tumko Chunna Hai
Tum Kis Raste Pe Jaoge
Kis Raste Pe Jaoge
Kis Raste Pe Jaoge
Kis Raste Pe Jaoge
Do Swami ki sewa Kaise kar paoge

Dhanwano Kaa Swarg Ke Raj Ke
Dhanwano Kaa Swarg Ke Raj Ke
Andhar Jaana Mumkin Hai
Oont Ka Sui Ke Naake Me Se
Oont Ka Sui Ke Naake Me Se
Hai Jaana Aasan bahut
Hai Jaana Aasan bahut
Hai Jaana Aasan bahut
Insaan Se Ye Naa Mumkin Hai
Insaan Se Ye Naa Mumkin Hai
Uske Sang Kar Paoge
Uske Sang Kar Paoge
Uske Sang Kar Paoge
Uske Sang Kar Paoge
Do Swami ki sewa Kaise kar paoge

Jo Koi Meri Baatein Sunta
Jo Koi Meri Baatein Sunta
Hai Aur Unnpar Chalta Hai
Samajdhar Wo Kehlata Hai
Samajdhar Wo Kehlata Hai
Ghar Chattan pe Banta Hai
Ghar Chattan pe Banta Hai
Aandhi Aaye Tufaan Aaye
Aandhi Aaye Tufaan Aaye
Tum Sab Kuch Seh Jaaoge
Tum Sab Kuch Seh Jaaoge
Tum Sab Kuch Seh Jaaoge
Tum Sab Kuch Seh Jaaoge
Do Swami ki sewa Kaise kar paoge

Spread the love