KALVARI DI KAHANI

KALVARI DI KAHANI

KALVAR DI KAHANI MARIAM DI ZUBANI
LELA LADAA DA PALYAA
HUN KURBANI NU CHALYAA
JANDAA DHUKHAA NA CHALYA
HAYE HAYE JAWANI

DAADE DENDE NE TAANE
MARAN SIR UTHE KAANE
BANE APNE BAIGANE
SAMJAN PEED BAIGANI

KURTA KICH KICH LANDE
ZAKAMAN NALO CHUDANDE
EKO ZAKAM BANADE
OHDA BADAN ROOHANI

CHIDIYAA GHAM DIYA TAARA
PAEN MAARA TE MAARA
WAGAN RAT DIYA TAARA
JIVEN WAGDA AE PAANI

Spread the love