KHUDAWAND TUJHE BARKAT DE

KHUDAWAND TUJHE BARKAT DE

Khudawand tujhe barkat de
Aur tujhko mehfooz rakhe
Apna chehra tujhpe chamkaaye
Aur tujhpe meherbaan rahe..
Apna Chehra teri ore kare
Aur tujhko salaamat rakhe

Apna Chehra teri ore kare
Aur tujhko salamat rakhe
Khudawand tujhe barkat de
Aur tujhko mehfooz rakhe
Apna chehra tujhpe chamkaaye
Aur tujhpe meherbaan rahe..

Spread the love