PARAM PITA KI HUM STUTI

PARAM PITA KI HUM STUTI

PARAM PITA KI HUM STUTI GAYE
WOHI HAI JOH BACHATA HAME
SAARE PAAPON KO KARTA SHAMA
SAARE ROGO KO KARTA CHANGA
PARAM PITA KI…

DHANYAVAD DE USKE AANGANO MEIN
ANAND SE AAYE USKE CHARNON MEIN
SANGEET GAAGE KHUSHI SE
MUKTI CHATAAN KO JAI LALKARE
PARAM PITA KI..

WOHI HI HAMARA PARAM PITA
TARAS KHATA HAI SARVA SADA
PURAB SE PACHIM HAI JITNI DHOOR
UTNI DUR HAMARE GUNAH
PARAM PITA KI..

MAA KI TARAH USNE DI TASALI
DUNIYAA KE KHATRON MEIN CHODHA NAHIN
KALIS DOODH KALAM KA DIYA
AUR DI HAMESHA KI ZINDAGI
PARAM PITA KI..

CHARWAHE KI MANID DHOONDA USNE
PAAPO KI KEECH SE NIKALA HAME
HUMKO BACHANE KO JAAN APNI DI
TAAKI HAATH MEIN HUM USKE RAHE
PARAM PITA KI..

GHONSLE KO BAAR BAAR TODKAR USNE
CHAHA KE SEEKHEIN HUM UDNA USSE
PARON PAR UTAYA UKAAB KI TARAH
TAAKI HUMKO CHOT NA LAGE
PARAM PITA KI..

Spread the love