RAHEGA NAA SADA TEEKAR

RAHEGA NAA SADA TEEKAR

RAHEGA NAA SADA TEEKAR MASIH DA
RAHEGA JAD TALAK SOORAJ RAHEGA

TE OSTON BARKATAN SAB LOG PAVAN
TE KOMMAN OSDIYAN DHANVAD GAVAN

JO YISRAELYAN DA RABB KHUDA HAI
AJAIB KAMM KARDA DHANN SADA HAI

KHUDA DA PAAK NAA HAI SHANWALA
SADA TEEKAR MUBARAK OH RAHEGA

BAZURGEE OHDI HAI DUNIYAA TE SARI
KAHO AMEEN AMEEN PHIR DOOJI VARI

Spread the love