SAARE ROG MITAEY

SAARE ROG MITAEY

SAARE ROG MITAEY
YESHU KA LAHOO
SAARE PAAP MITAEY
YESHU KA LAHOO
SAARE ROG…

MAUT AUR KABAR PAR BHI
SHAITAAN KI FAUJO PAR BHI
FATEH HAMHE HAI DILAEY
YESHU KA LAHOO
YESHU KA LAHOO
SAARE ROG MITAEY..

SAARI BIMARIYON SE
SAARI TAARIKIYON SE
HUM SABKO HAI BACHAYE
YESHU KA LAHOO
YESHU KA LAHOO
SAARE ROG MITAEY..

HAALAAT JAISE BHI HO
BHOJ CHAHE JAISE BHI HO
HAR BHOJ KO HAI UTHAYR
YESHU KA LAHOO
YESHU KA LAHOO
SAARE ROG MITAEY..

Spread the love