Senao Ka Yahowa

Senao Ka Yahowa

Senao Ka Yahowa Hamare Sang Sang Hai
Yakub Ka Parmeshwar Hamara Ooncha Gadh Hai

Jisne Aakash Banaya
Jisne Prithvi Banaayi
Woh Sarvashaktiman Prabhu Hai
Woh Yahova Hamare Sang Sang Hai
Senao Ka Yahowa

Samandar Ko Jisne Dobhaga
Jangal Se Marg Ko Nikaala
Har Wayde Ko Karta Hai Poora
Woh Yehova Hamare Sang Sang Hai
Senao Ka Yehova …

Lazar Ko Jisne Jilaaya
Zakai Ko Jisne Bachaaya
Jiske Liye Sab kuch Sambhav Hai
Woh Yehova Hamare Sang Sang Hai
Senao Ka Yehova …

Spread the love