WAHAN HALLELUJAH HULLAD

WAHAN HALLELUJAH HULLAD

WAHAN HALLELUJAH HULLAD HOVEGA
WAHAN HALLELUJAH JAMGHATHOVEGA
HALLELUJAH CHILAAUNGA JAB DEKHUNGA YESHU KO
WAHAN HALLELUJAH HULLAD…
HAAN HOUNGA MAIN, HALLELUJAH HOUNGA MAIN
WAHAN HALLELUJAH HULLAD…

WAHAN KHUSHI KI JAGAH HOVEGI
WAHAN ANAND HI ANAND HOVEGA
PAULOUS HOVEGA, MARKUS HOVEGA
LUKA HOVEGA, MATI HOVEGA
ABRAHAM BHI WAHAN HOVEGA
AUR HOUNGA MAIN
WAHAN HALLELUJAH HULLAD…

WAHAN PAR MAIN YESHU SE MILUNGA
PATRAS PAANI PAR PHIR NA CHALEGA
DAUD HOVEGA, YUHUNA HOVEGA
MARKUS HOVEGA ,LUKA HOVEGA
ABRAHAM BHI WAHAN HOVEGA
AUR HOUNGA MAIN
WAHAN HALLELUJAH HULLAD…

Spread the love