YAHOWA TEH UMEED JINA DI

YAHOWA TEH UMEED JINA DI

JAILA DE BANDH DARWAZE YESHU
DI KUDRAT KHOLE

ODHE SE ZORA AAGE KOI VI SHAE
NA BOLE

YAHOWA TEH UMEED JINA DI

NAWA ZOR YAHOWA TOH PAAWANGE

UKABAN DI MANID HAWA CH
UDANGE

OH DAURANGE PHIR VI KADI NA
THAKANGE

YAHOWA TEH UMEED….

YAHOWA NE KUDRAT SI APNI WAKHAI

MISAR DI GULAMI TOH BAKSHI REHAI

OH GULZIM WICHO LANG JAWANGE

YAHOWA TEH UMEED..

OH BANDH JAILKHANE DE TAALE WI
KHOLE

ODE MANSUE AAGE KOI VI NAA BOLE

OH NAARE FATEH DE OH LAWANGE

YAHOWA TEH UMEED..

MEIN KAMZOR PAR ZOR MERA
YAHOWA

KISI VI TOOFANA DI MAINU KI
PARWAA

ODHE BAAZU MAINU BACHAWANGE

YAHOWA TEH UMEED..

Spread the love